Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy prowadzone są w oparciu o programy usprawniające, których głównymi elementami są:

  • nauka orientacji przestrzennej – pogadanki tyflopedagogiczne
  • nauka czynności dnia codziennego
  • zajęcia kulturalno-rekreacyjne
  • usprawnienia lecznicze obejmujące: - ocenę stanu zdrowia, - diagnostykę okulistyczną, - diagnozę elektrokardiograficzną, USG i wizjograficzną, - rehabilitację i zabiegi usprawniające, - zabiegi (zgodne z zaleceniami lekarza)

Proponujemy także organizację turnusów dla diabetyków ze specjalnym programem edukacyjnym i wycieczkami autokarowymi oraz spacerami.

W maju – wrześniu koszt dwutygodniowego turnusu wynosi 1200 zł (dla osób chorych na cukrzycę 1250 zł).
W okresie czerwiec – sierpień dwutygodniowy turnus kosztuje 1 350 zł (dla osób chorych na cukrzycę 1400 zł).
Cena turnusu obejmuje:

  • zakwaterowanie w pokoju studio 2, 4-osobowym
  • 3 posiłki dziennie (dla osób chorych na cukrzycę 5 posiłków),
  • całodobową opiekę pielęgniarską,
  • zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniem lekarza
  • wieczorki integracyjne

Turnusy rozpoczynają się kolacją w przeddzień rozpoczęcia, a kończą obiadem w dniu wyjazdu.
Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu.

Terminy turnusów w 2019 r.

• 13 - 26.05.2019 r.
• 10 - 23.06.2019 r.
• 15 - 28.07.2019 r.
• 12 - 25.08.2019 r.
• 09 - 22.09.2019 r.

5

Terminów turnusów


w 2019 r.