Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy prowadzone są w oparciu o programy usprawniające, których głównymi elementami są:

  • nauka orientacji przestrzennej – pogadanki tyflopedagogiczne
  • nauka czynności dnia codziennego
  • zajęcia kulturalno-rekreacyjne
  • usprawnienia lecznicze obejmujące: - ocenę stanu zdrowia, - diagnostykę okulistyczną, - diagnozę elektrokardiograficzną, USG i wizjograficzną, - rehabilitację i zabiegi usprawniające, - zabiegi (zgodne z zaleceniami lekarza)

Proponujemy także organizację turnusów dla diabetyków ze specjalnym programem edukacyjnym i wycieczkami autokarowymi oraz spacerami.

W maju – wrześniu koszt dwutygodniowego turnusu wynosi 1 160 zł (dla osób chorych na cukrzycę 1190 zł).
W okresie czerwiec – sierpień dwutygodniowy turnus kosztuje 1 300 zł (dla osób chorych na cukrzycę 1330 zł).
Cena turnusu obejmuje:

  • zakwaterowanie w pokoju studio 2-, 3-, 4-osobowym
  • 3 posiłki dziennie (dla osób chorych na cukrzycę 5 posiłków),
  • całodobową opiekę pielęgniarską,
  • zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniem lekarza
  • wieczorki integracyjne

Turnusy rozpoczynają się kolacją w przeddzień rozpoczęcia, a kończą obiadem w dniu wyjazdu.
Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu.

Terminy turnusów w 2017 r.

• 15 - 28.05.2017 r.
• 12 - 25.06.2017 r.
• 10 - 23.07.2017 r.
• 07 - 20.08.2017 r.
• 04 - 17.09.2017 r.

5

Terminów turnusów


w 2017 r.