NZOZ OMR PZN

O nas

Strukturę placówki tworzą następujące jednostki:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

jest zakładem leczniczym Polskiego Związku Niewidomych, nieposiadającym osobowości prawnej. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są świadczenia zdrowotne w zakresie:

- diabetologii, geriatrii oraz ginekologii i położnictwa. Świadczenia te są dostępne dla wszystkich pacjentów posiadających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnie w powyższym zakresie;
- stomatologii – wykonywane są świadczenia ogólnostomatologiczne wraz z protetyką. Gabinet jest dostępny dla wszystkich pacjentów posiadających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ;
- okulistyki – w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki. Świadczenia te są dostępne dla wszystkich pacjentów posiadających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnie;
- fizjoterapii – wykonywane są świadczenia w ramach kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii. Świadczenia dostępne są dla wszystkich pacjentów posiadających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie za okazaniem skierowania. Dział fizykoterapii prowadzi także obsługę turnusów rehabilitacyjnych.Galeria

Pozostałe informacje

Zamieszczamy pliki zawierające informacje o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

12

mieszkań chronionych


12 mieszkań chronionych dla 15 mieszkańców, prowadzonych na podstawie konkursu Prezydenta Miasta Olsztyn
43

mieszkania PZN


43 mieszkania prowadzone przez Zarząd Główny PZN.