Gabinet Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku

Gabinet Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku

Gabinet Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku oficjalnie funkcjonuje od 20 sierpnia 2018 r. Został uruchomiony w strukturach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych 10-685 Olsztyn, ul. Paukszty 57, jako Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00.

Celem funkcjonowania Gabinetu jest świadczenie usług osobom dorosłym (skończone 18 lat) niewidomym, słabo widzącym, zagrożonym uratą lub poważnym uszkodzeniem wzroku w obszarze rehabilitacji psychopedagogicznej oraz aktywizacji społeczno-funkcjonalnej i socjalizacyjnej (na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, Dz. U., z dnia 2 marca 2018 r., poz. 465).

W Gabinecie pracuje doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra specjalizująca się w działaniach na rzecz funkcjonalnego wspomagania osób z niepełnosprawnością wzrokową: tyflopedagogów, psychologów, terapeutów.

Oferujemy pomoc:
- tyflopedagogiczną (ogólno-tyflopedagogiczną, z zakresu wdrażania we współczesne technologie medialne, komunikacyjne, technologie ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym wzrokowo, rozwijania umiejętności posługiwania się pismem płaskim i wypukłym, rehabilitacji widzenia);
- psychologiczną (konsultacje, psychoterapia);
- terapeutyczną (zajęcia z orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, integracji sensorycznej).

Rehabilitacja wzroku realizowana jest na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza poradni:
• okulistycznej;
• neurologicznej;
• rehabilitacyjnej na adres Gabinetu.

Łączna liczba godzin na jeden cykl usprawniania wynosi 120 (i może być realizowana nawet w ciągu roku kalendarzowego). Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Adres: Gabinet Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych 10-685 Olsztyn, ul. Paukszty 57, pokój nr 11; telefon: 89 542-89-13 (wew. 525).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji i naszej oferty!