Ogłoszenie

Polski Związek Niewidomych poszukuje na stanowisko:

DYREKTOR NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA MIESZKALNO-REHABILITACYJNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Miejsce pracy: OLSZTYN

Zakres obowiązków:
• bieżące zarządzanie Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym,
• realizacja celów biznesowych wyznaczonych przez Zarząd,
• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka,
• nadzór nad realizacją usług medycznych świadczonych w Ośrodku,
• zapewnienie realizacji wysokich standardów obsługi pacjenta
• nadzór nad świadczeniem usług rehabilitacyjnych i pomocy społecznej,
• nadzór nad całodobową placówką opiekuńczą,
• nadzór nad realizacją zadań w ramach prowadzonej przez Ośrodek działalności gospodarczej,
• podejmowanie działań zapewniających finansowanie działalności
• pozyskiwanie partnerów i klientów,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki na rynku lokalnym o ogólnopolskim,
• efektywne zarządzanie zespołem pracowników

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe
• studia podyplomowe z zarządzania,
• studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej,
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
• znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
• znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie placówki medycznej,
• doświadczenie min 5 lat na stanowiskach kierowniczych,
• doświadczenie min 3 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
• wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, w tym w szczególności wiedza z kontraktowania i rozliczania umów z NFZ,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klienta,
• umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami,
• efektywne zarządzanie personelem,
• samodzielność i skuteczność w działaniu,
• umiejętność rozwiązywania problemów i reagowania w trudnych sytuacjach,
• znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

Oferujemy:
• zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę lub samozatrudnienie (działalność gospodarczą)
• ambitną, interesującą pracę,
• możliwość realizacji własnych pomysłów i wdrażania nowych rozwiązań

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@pzn.org.pl Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@pzn.org.pl
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
Dokumenty można przysyłać do 14 września 2018 r.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie ul. Konwiktorska 9 numer KRS 0000042049 W PZN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: daneosobowe@pzn.org.pl Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w PZN. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art 22 kp,
- Pani/Pana zgody w zakresie udziału w obecnej rekrutacji
Jednocześnie informujemy, że:
- udzielenie zgody jest dobrowolne,
- w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
- dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego,
-przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.